Nyt fra bestyrelsen

Vejene

Vejene, og især Sneppevejen, har taget meget skade af al den fugt der er kommet, og bedre bliver det ikke, med meget trafik med store køretøjer i forbindelse med opførelse af nye huse på Gravandvej. Samtidig er der blevet fyldt meget materiale på vejene, som gør vejene sårbar. Desuden har der været mange klager over vejene, herunder store støvgener.

Derfor har bestyrelsen besluttet at prøve en ny form for vedligehold af vejene.

Ny vejentreprenør

Bestyrelsen har aftalt med Falster Haveservice at de varetager vedligeholdelsen af vores veje. De kan med deres maskine høvle et lag af vejen og lægge det pænt tilbage igen. Med den form for vedligehold, kan vi samtidig undgå at der bliver fyldt ekstra materiale på vejene.

Dræning og kloakering

Bestyrelsen følger nøje udviklingen omkring dræning og kloakering i de andre sommerhusområder, og deltager i alle møder i den forbindelse.

Hold øje med vores hjemmeside, hvor vi vil informere, hvis der kommer nyt.

 

Indbrud og hærværk

 

Der har desværre været ubehagelige gæster ved Elkenøre Strand.

Der har været indbrud i sommerhuse på Lærkevej og på Uglevej.

Det er nødvendigt at vi hver især holder øje med husene i vort nabolag, og ser hvis der er noget unormalt.

Et sted har der været hærværk.

Låget er taget af målerbrønden og der er lukket op for vandet, så det er strømmet ud inde i huset, heldigvis løb vandet i afløbet, men vandet skal betales, ligeledes afledningsafgiften, og det løber op i rigtig mange kroner.

Husk at tjekke om der er lukket for den indendørs stophane, når der lukkes for vandet til vinter.

Det kan blive vigtigt for dig selv at vi har dit telefonnummer og mailadresse

Der er nu 305 grundejere har meddelt os deres e-mailadresse og telefonnummer.

Vi vil gerne have endnu flere oplyser os deres kontaktoplysninger, så vi hurtigt komme i kontakt med grundejeren, hvis vi får besked på at der er sket noget på grunden.

Har vi kun postadressen, kan det tage mere end en uge at få en besked frem.

 

 

Indkomne forslag 2017

Der indkom 2 forslag:

1: Ønske om at Fibia lægger fibernet i området.

12 grundejere har fremsendet forslag omhandlende etablering af fibernet ved Elkenøre Strand. Baggrunden er at signaler forsvinder fra antennerne, ligesom vi er afhængige af internettet i såvel fritid som arbejde. Forslag gående, på at vi arbejder på at få fibernet ud i vores område. Der er afsat puljemidler i kommunen til etablering af højhastigheds net, foreslår at der arbejdes videre med dette. Michael Zub har arbejdet på det, og været i kontakt med Fibia, der har interesse i at arbejde videre med os. Der skal som minimum være 50% tilslutning. Er der det, er Fibia nok parat til at grave kabler ned og opsætte bokse indvendigt i husene. De grundejere, der er med fra starten får installationen meget favorabelt, efterfølgende tilmeldte skal betale ca. 2000 kr. for tilslutning. Priserne indeholder gratis sikkerhedspakke, osv.

Tilslutning er fradragsberettiget som håndværkerfradrag

Ved håndsoprækning var der 50% af de fremmødte, der har interesse i at høre mere om Fibia Fibernet.

Bestyrelsen foreslår at der etableres en gruppe, der arbejder videre med oplægget,

Gruppen kommer til at bestå af: John Hansen Vibevej 6, Michael Zub, Gøgevænget 40 og Arne Bruun, Sneppevejen 32, der er bestyrelsens kontaktperson.

Fristen for tilmelding er udsat til 31. januar 2018, så du kan stadig nå at få fremtidens internet forbindelse.

 

2: Ønske om opsætning af hjertestartere.

I princippet, synes bestyrelsen at det er et godt forslag, i Sildestrup er der opsat en hjertestarter, den er sponseret af forskellige, og der er systematisk opsyn med den. Bestyrelsen synes at det vil være godt, hvis der er en gruppe, der vil arbejde videre med det, herunder søge Tryg fonden om tilskud. Udendørs hjertestartere skal også have strøm.

Leif Andersen, Sortspættevej 5, Lars Palle, Fasanvej 2, Henning Gammel, Fasanvej 7 og Carl Ove Enemærke, Skovduevejen 2, vil deltage i arbejdsgruppen, der refererer til bestyrelsen.

Vi mangler tilsagn fra Tryg fonden, og påregner at vores ansøging bliver behandlet til efteråret.

 

 

 

 

Design by Bruun