Højvande ved Elkenøre Strand

Højvandet den 4. jnauar 2017

Onsdag den 4. januar 2017 , blev der varslet højvande, nærmest stormflod over de sydlige dele af Danmark.

Ved middagstid, var vandstanden nærmest normal, men over middag begyndte det at stige, men heldigvis slap vi billigt her ved Elkenøre. Ved 18 tiden stod vandet ca. 1 meter fra digekronen

Ved 21 tiden, efter at havde set situationen an, kunne vi udsende besked til grundejerne, at der ikke var sket noget Vi orienterede grundejerne pr. mail, på hjemmesiden og på Facebook.

Vores dige har klaret højvandet flot, så der er al mulig grund til at passe godt på diget, uden det, ville vi have haft store problemer.

 

Lidt om udviklingen

Dette billede er taget den 4. januar kl. 11:30, alt så helt normalt og uskyldigt ud, bortset fra himlen, der så noget mørk og dyster ud.

 

Anderledes så det ud omkring kl. 18:00, hvor vandet stor højt, og stranden var forsvundet.

Design by Bruun