Forside

Der kommer fibernet til Elkenøre Strand

Fibia har meddelt at der er tilmeldinger nok til at de lægger fibernet ved Elkenøre Strand.

 

Ønsker du også at tilmelde dig?

Se her hvordan du får danmarks bedste fibernet!!!

Status på 19. januar 2018

Bestyrelsen er i dialog med Guldborgsund kommune omkring opsætning af hjertestarteren på toiletbygningen ved P- pladsen på Elkenøre Øvej, afventer svar.

Der er søgt penge til hjertestarter fra Tryg-fonden, der kommer svar omkring 1. december 2018.

 

Det forventes ikke at Tryg-fonden giver hele beløbet, derfor må alle grundejere hjælpe til, spørg firmaer og butikker I kender om tilskud til hjertestarteren.

 

Status på gruppens arbejde vil efterfølgende kunne læses via link fra dette afsnit.

Modtaget klage over Sneppevejen.

Klagen indeholder forslag til løsning af problemet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Containerne er flyttet

Containerne er flyttet fra . Pladsen på Elkenøre Øvejog står nu ved boldbanerne langs Elkenøre Øvej.

Det var vanskeligt for Refa at tømme dem, når der holdt biler foran containerne.

 

 

Vigtigt!

 

Der har været indbrud flere steder på Lærkevej og på Uglevej.

Vi har haft henvendelser om tegn på indbrud i huse, hvor vi kun har ejerens postadresse. Vi har sendt breve afsted, men det tager tid.

SÅ: registrer dig HER

Tjek Jeres hus.

Husk det er en fordel at have en liste med naboernes telefonnumre, så I kan komme i kontakt med hinanden.

Der har også været hærværk i området.

Læs mere her!

Der skal bygges flere huse på gravandvej, det betyder at der i den kommende tid bliver en del kørsel med tunge køretøjer på Sneppevejen.

 

Det kan blive en fordel for dig selv, hvis du har oplyst os dit telefonnummer og mailadresse

Registrering af telefonnummer og mailadresse HER

Klip og beskær langs veje og stier

Efteråret er tid for at klippe havens træer og buske, det gælder i særdeleshed langs veje og stier.

Langs vore smalleste veje, Skovduevejen og Fasanvej, er det særligt påkrævet at være ude med saksen, så der er fri passage for redningskøretøjer, skraldevognen, slamsugeren samt andre store køretøjer der skal passere.

 

Beskæringsregler!

  • Al beplantning langs veje og stier skal klippes eller beskæres så færdslen kan foregå risikofrit.
  • På hjørnegrunde skal al beplantning være klippet eller beskåret, så de trafikale forhold er forsvarlige.
  • Vejskilte skal klippes fri, så de er synlige også på længere afstand.
  • Brandhaner op postkasser skal være frit tilgængelige
  • Over fortove og rabatter skal der beskæres eller klippes, så der er en fri højde på 2,75 meter, ligesom fortov eller rabat skal kunne benyttes uhindret i hele bredden.
  • Over kørebanen skal der klippes eller beskæres så der er mindst 4,20 meter i fri højde.

 

Ovenstående retningslinjer har hjemmel i Vejlovens § 103 og Privatvejlovens § 62

 

Læs mere HER

 

Design by Bruun