Veje

Vedligeholdelse af vores veje:

For at systematisere vedligeholdelsen af vores veje, har vi opdelt vejene i i primære og sekundære veje på baggrund af trafikbelastning som følger:


Primære veje:

Drosselvejen, Falkevej (vedligeholdes af kommunen), Fasanvej, Gøgevænget, Lærkevej, Skovduevejen, Sneppevejen og Ternevejen.


Sekundære veje:

Gravandvej, Kragevej, Nattergalevejen, Skovspurvevej, Solsortevejen, Sortspættevej, Strandskadevej, Svalevejen, Stærevej, Ravnevej, Uglevej og Vibevej


Vedligeholdelse af primære veje:

Vejene vedligeholdes løbende med vejhøvl, således at vejene ikke bliver højere end de er for nuværende. Vedligehold af de mindre sideveje tilhørende de primære veje, foretages lapning af huller med det vejmateriale, der er aftalt med grundejerforeningens bestyrelse, hvis disse sideveje ikke kan høvles, Det er formålet at alle veje holdes jævne året rundt.


Vedligeholdelse af sekundære veje

Vejene vedligeholdes med vejhøvl hvis muligt, ellers foretages lapning af huller med det vejmateriale, der er aftalt med grundejerforeningens bestyrelse, således at de holdes jævne året rundt.


Hyppighed for vedligehold af veje

Alle veje vedligeholdes efter behov, hvilket vil sige, at der ikke er aftalt et fast antal gange der udføres vedligehold, men at vejene skal være i orden hele tiden, dog vil der altid blive udført vedligehold af vejene til ferierne og højtider.


Støvbinder

Der påføres støvbinder på de primære veje i april/maj efter vejrforhold og støvgener, i den mængde som producenten anbefaler.


Vedligehold af vejene udføres af:

Falster Haveservice

Cvr. 28185391

www.falster-haveservice.dkDesign by Bruun