Forside

DESTINATION SYDFALSTER


Tirsdag d. 8/3 deltog Freddie, Aksel og Heidi fra Grundejerforeningen i Guldborgsund Kommunens workshop på Hotel Nørrevang.

 

På workshoppen fremlagde styregruppen de første visions-scenarier. Dernæst ønskede styregruppen kommentarer og idéer fra alle deltagerne.

 

Der blev snakket heftigt på bordene, og en masse gode idéer blev fremlagt. Alt lige fra badebroer, til vandrehjem og til almindelig oprydning i Sydfalster og mange, mange flere ting.
Vedr. generalforsamling  26.06.2021. hovedpunkter:

Kontingent og vejbidrag:

hæves fra: 375kr til 400kr


 

Nyvalg til bestyrelsen:

Heidi Kraus Hansen, Falkevej 3

Niels Prehn, Kragevej 1

Birger Storm, Strandskadevej 10

supleanter:

Chandrika Bentzen, Gøgevænget 13

Jan Sandorff, Gøgevænget 9Læs hele referatet under referater og regnskab.


Er man over 65 og interesseret i at kajakke, så meld jer hos:

lone.glenstrup@gmail.com

helst så mange som muligt!!!

Persondatasikkerhed

Den 28. maj 2018 træder EU's Persondataforordning i kraft.

Det betyder, at der er meget der skulle laves om, både i vores daglige drift, og her på hjemmesiden.


Privatlivspolitik kan læses her på hjemmesiden.


Nyt fra bestyrelsen......

 • Informationsbrev
  Information om etablering af færdselsareal i grus på toppen af det Falsterske Dige
  I den sidste del af februar 2022 begynder vi at etablere en sti i grus på kronen af det Falsterske Dige. Vi starter først, når vejret tillader det. Vi begynder arbejdet i nord og forventer, at arbejdet er færdigt inden juni 2022.
  Arbejdet omfatter afgravning af det øverste jord på toppen af digets krone og udlægning af mindst 14 cm prima stigrus i 3 meters bredde. På langs af diget vil stien komme til at følge diget, som er det er nu, så stien vil bugte sig let.
  Ved udlægningen af gruset bliver det tromlet for at gøre det kørefast. Det kan blive nødvendigt at vibrere gruset.
  I forbindelse med arbejdet bliver der en del transport af grus på toppen af diget og på områdets veje. Hovedarbejdspladserne bliver på p-pladserne på Sildestrup Øvej og Elkenøre Øvej.
  Såfremt du har særlige oplysninger om din grund eller din ejendom, som vi skal være opmærksomme på, så skal du inden for de næste 14 dage sende en skriftlig meddelelse herom til Hans Christian Lollike, på mail hclo@guldborgsund.dk.
  Færdsel på diget i etableringsperioden
  Under arbejdets udførelse kan du fortsat gå på tværs af diget ved langt de fleste trapper, men trapper kan være lukkede når vi arbejder. Under arbejdets udførelse er det ikke muligt at gå på langs på toppen af diget.
  Gener
  Arbejdet udføres på hverdage i dagtimerne fra klokken 7.
  Når vi udfører et arbejde som dette, så kan det ikke undgås, at der vil være gener i form af støj og støv. Vi beklager på forhånd generne, vi er opmærksomme på, at arbejdet ikke giver unødige gener.
  Har du spørgsmål til arbejdet er du velkommen til i hele anlægsperioden at kontakte:
  Projektleder Hans Christian Lollike på mail hclo@guldborgsund.dk