Forside

Referat og regnskab

Referat fra Generalforsamling 2019, samt regnskab for 2018 og budget 2019 og 2020 ligger på hjemmesiden under referater og regnskab.

Persondatasikkerhed

Den 28. maj 2018 træder EU's Persondataforordning i kraft.

Det betyder, at der er meget der skulle laves om, både i vores daglige drift, og her på hjemmesiden.


Privatlivspolitik kan læses her på hjemmesiden.


Strandrensning:

Godt nyt for stranden i denne sommer 2020

Der bliver ugentlig oprenset strand ved Elkenøre på lige fod med Sillestrup og de øvrige strande 1 gang om ugen, Marielyst får i højsærsonen renset 5 gange om ugen (primært skoleferien) Stor tak til de grundejere der på eget initiativ har tilskrevet borgmester, myndigheder, og forvaltning. 

vi har fra bestyrelsens side også skrevet, dette kan dog kun ses på hjemmesidens mobilvisning, under strand.

 Opråb:

Der er her i området nogle bebyggede og ubebyggede  grunde, hvor græs og ukrudtogså vokser, det henstilles til ejerne at sørge for at dette ikke spreder sig til nabogrunde, altså vedligeholdelse af grunde.

bestyrelsen