Beskæring

Beskæringsregler

Reglerne for at foretage hækkeklipning og beskæring af anden beplantning, der hænger ud over vejen er vist i ovenstående illustration.

Udhængende beplantning  kan være til fare og ulempe for færdslen, eller til gene for vejarealets vedligeholdelse. Som udgangspunkt må beplantningen ikke overskride skel, men hvis du som lodsejer har et ønske om (i højden) at bevare så meget af beplantningen som muligt, kan der beskæres som vist på skitsen ovenfor.

  • Al beplantning ved skellet skal klippes eller beskæres så færdslen kan foregå risikofrit.
  • På hjørnegrunde skal al beplantning være klippet eller beskåret, så de trafikale forhold er forsvarlige.
  • Vejskilte skal klippes fri, så de er synlige også på længere afstand.
  • Brandhaner og postkasser skal altid være tilgængelige.
  • Over fortove, stier og rabatter skal der beskæres eller klippes, så der er en frihøjde på mindst 2,75 meter i højden, ligesom fortorv og rabat, i bredden, skal  kunne benyttes uhindret.
  • Over kørebanen  skal der klippes eller beskæres, så der er mindst 4,2 meter frihøjde.


Der henvises desuden til  Grundejerforeningens bestemmeler. Læs mere HER


Lovhjemmel

Grundejernes pligt til at beskære beplantning langs veje og stier fremgår af Vejlovens § 103 og Privatvejslovens § 62

Nyttige link

 

Idestrup Vandværk:

 www.idestrupvand.dk


Aktiviteter på Falster:

www.info-marielyst.dk


 Varmepumpefakta

www.varmepumpefakta.dk

Siden indeholder information om varmepumper, der findes også en beregner, som kan beregne tilbagebetalingstid og meget mere.Kompost

www.bolius.dk/kompost/16576/

Kompost er nedbrudt organisk materiale. Det er enkelt at lave kompost af haveaffald som består af grene, blade, staudetoppe og grænt køkkenaffald.

Design by Bruun