For ejendomsmæglere

For ejendomsmæglere

Information til ejendomsmæglere ved forespørgsel om grundejerforening

 

1. Oplysning om medlemskab af grundejerforeningen

1.1 Medlemskab af grundejerforeningen er tvunget. Dette er tinglyst på grundene i området.


2. Udgifter til grundejerforeningen

2.1. Vejbidrag: Alle ikke asfalterede veje i området vedligeholdes af grundejerforeningen. Til dækning af disse udgifter opkræves vejbidrag årligt, sammen med kontingent til grundejerforeningen.

2.2 Vejbidrag udgør kr. 475,00 årligt. Beløbet fastsættes på den årligt generalforsamling der afholdes ultimo juni/primo juli.

2.3 Kontingent til grundejerforeningen: Kontingentet udgør kr. 75 årligt. Beløbet fastsættes på den årligt generalforsamling der afholdes ultimo juni/primo juli.

2.4 Kontingent og vejbidrag skal være betalt seneste 1. juni. Grundejere, der ikke har betalt kontingent rettidigt, har ikke stemmeret til generalforsamlingen.

2.5 Forespørgsel om ejeren er i restance rettes til grundejerforeningens kasserer kasserer@elkenoere-strand.dk

2.6 Der påhviler ikke foreningens medlemmer fællesgæld

2.7 Der betales ikke indskud i foreningen

2.8 Der opkræves ikke gebyr til foreningen i forbindelse med ejerskifte.


3. Antenneforening

3.1 Grundejerforeningen driver ikke en antenneforening.

3.2 Fibia har etableret fibernet i området. Informationer om dette på www.fibia.dk


4. Øvrige oplysninger

4.1 Formand: Aksel Lindhardt. Tlf. 91 37 51 47 mail: formand@elkenoere-strand.dk

4.2 Kasserer: Niels Prehn. Tlf. 30 28 87 30 Mail: kasserer@elkenoere-strand.dk


5. Seneste regnskab og budget, generalforsamlingsreferat og vedtægter

5.1 Seneste regnskab og budget finder du her: Regnskab og budget 2021

5.2 Seneste referat fra Generalforsamling finder du her: Referat fra generalforsamling 2022

5.5 Vedtægter for Grundejerforeningen Elkenøre Strand finder du her: Vedtægter


6. Supplerende oplysninger 1

6.1 Yderligere spørgsmål der ønskes besvaret, kan stiles til foreningens formand.


7. Supplerende oplysninger 2

7.1 Foreningen benytter i størst mulige omfang elektronisk kommunikation, og opfordrer derfor nye medlemmer til at oplyse e-mailadresse til foreningen, benyt evt. kontaktformularen du finder her: Kontaktformular

7.2 Foreningens hjemmeside www.elkenoere-strand indeholder hele tiden aktuelle informationer om, hvad der sker i området. Ved spørgsmål, brug evt. kontakt formularen her Kontakt bestyrelsen

7.3 Følg med på vores Facebookside Grundejerforeningen Elkenøre strand, hvor der også er link til Elkenøre strand nabogruppen, hvor vi hurtigt kan komme i kontakt med hinanden.

7.4 Betaling af kontingent kan finde sted via Betalingsservice eller ved betaling af indbetalingskort.