Nyt fra bestyrelsenDet kan blive vigtigt for dig selv, at vi har dit telefonnummer og mailadresse.


Der er nu 390 grundejere har meddelt os deres e-mailadresse og telefonnummer.


Vi vil gerne have endnu flere oplyser os deres kontaktoplysninger, så vi hurtigt komme i kontakt med grundejeren, hvis vi får besked på at der er sket noget på grunden.Har vi kun postadressen, kan det tage mere end en uge at få en besked frem.Indbrud og hærværk


Der har desværre været ubehagelige gæster ved Elkenøre Strand.

Der har været indbrud i flere sommerhuse.

Det er nødvendigt at vi hver især holder øje med husene i vort nabolag, og ser hvis der er noget unormalt.


Der har tidligere været hærværk, hvor låget er taget af målerbrønden og der er lukket op for vandet, så det er strømmet ud inde i huse.

Husk at tjekke om der er lukket for den indendørs stophane, når der lukkes for vandet til vinter.


I Elkenøre er vi flere der er med i Nabohjælp-ordningen. Læs mere om Nabohjælp og appen her:

https://nabohjaelp.botrygt.dk/