Kloakering

Kloakering

Den 17. november 2018, bragte Folketidende følgende artikel på forsiden:


Afklaring:

Artiklen efterlod væsentligt flere spørgsmål end svar, derfor kontaktede vi Flemming Bach, der er administrerende direktør for Guldborgsund Forsyning.

Flemming Bach fortalte at kloakering ved Elkenøre Strand IKKE er nogen nærtstående opgave. Flemings´ eget – forsigtige gæt – er, at kloakering ved Elkenøre strand og Sildestrup, først bliver påbegyndt efter færdiggørelsen af de store renseanlæg d.v.s. efter 2021.

Der vil blive udsendt information, når det foreligger, ligesom vi vil forsøge at få Guldborgsund Forsyning til at informere på vores generalforsamling, når der er noget konkret at informere om.


Videre frem

I takt med at der kommer mere information, vil dette blive meddelt her på hjemmesiden, og der vil blive informeret gennem e-mail til de grundejere som har oplyst os deres e-mailadresse.

Desuden vil der, i forbindelse med den årlige generalforsamling, blive afholdt informationsmøde med Guldborgsund Forsyning, når der er noget konkret at informere om.