Veje

Vedligeholdelse af vores veje:

For at systematisere vedligeholdelsen af vores veje, har vi opdelt vejene i i primære og sekundære veje på baggrund af trafikbelastning som følger:


Primære veje:

Drosselvejen, Falkevej (vedligeholdes af kommunen), Fasanvej, Gøgevænget, Lærkevej, Skovduevejen, Sneppevejen og Ternevejen.


Sekundære veje:

Gravandvej, Kragevej, Nattergalevejen, Skovspurvevej, Solsortevejen, Sortspættevej, Strandskadevej, Svalevejen, Stærevej, Ravnevej, Uglevej og Vibevej


Vedligeholdelse af primære veje:

Vejene vedligeholdes løbende med vejhøvl, således at vejene ikke bliver højere end de er for nuværende. Vedligehold af de mindre sideveje tilhørende de primære veje, foretages lapning af huller med det vejmateriale, der er aftalt med grundejerforeningens bestyrelse, hvis disse sideveje ikke kan høvles, Det er formålet at alle veje holdes jævne året rundt.


Vedligeholdelse af sekundære veje

Vejene vedligeholdes med vejhøvl hvis muligt, ellers foretages lapning af huller med det vejmateriale, der er aftalt med grundejerforeningens bestyrelse, således at de holdes jævne året rundt.


Hyppighed for vedligehold af veje

Alle veje vedligeholdes efter behov, hvilket vil sige, at der ikke er aftalt et fast antal gange der udføres vedligehold, men at vejene skal være i orden hele tiden, dog vil der altid blive udført vedligehold af vejene til ferierne og højtider.


Støvbinder

Der påføres støvbinder på de primære veje i april/maj efter vejrforhold og støvgener, i den mængde som producenten anbefaler.


Vedligehold af vejene udføres af:

Falster Haveservice

Cvr. 28185391

www.falster-haveservice.dkFebruar/marts 2020.

Veje: i Grundejerforeningen.

Det har været en fugtig vinter år 2019/20, det går voldsomt ud over vores veje, vores entreprenør kan ikke nå at lukke hullerne før der kommer et nyt det må vi bære over med. 

Opmærksomheden henledes derimod på byggeopgaver der slider på vores veje, det er ejerens pligt, at reparere de berørte veje, efter kørsel med store og nedslidende køretøjer, henvend jer gerne til Karen Palle tlf. 22 61 15 80 om der skal være syn på sagen.

Beskæring

Er du ude i sommerhuset sommer eller vinter, er det en god ide at tage en tur rundt om din grund for at se, om der er noget der skal beskæres.

Der er flere steder, hvor buske vokser ud over rabatten, så der ikke er plads til fodgængere, tjek om du har buske der vokser ud over rabatter, veje eller stier, og beskær buske og træer, hvor det er påkrævet.

Især langs vore smalle veje, Skovduevejen og Fasanvej, skal grundejerne være opmærksomme på at buske tager vejens bredde.