Strand.1. Juli.20

Aksel Lindhardt aksellindhardt@gmail.com

ons. 1. jul. 09.49


til jhi, Freddi, Inge-Lise, Karen, verner


Hej Jørgen. 

Der glæder grundejerforeningen Elkenøre Strand og alle øvrige brugere af Elkenøre Strand at vi omsider får renset en bid af vores strand, 200m på hver side af Elkenøre Øvej og 200m på begge sider af Ternevejen. Mange tak for det.

Jeg har været forbi stranden her til morgen, og kan se traktorspor i sandet, nu er det temmeligt lavvandet og har været det de sidste dage, måske rensemaskinen kunne køre lidt længere ud, bedøm selv, jeg har medsendt et par billeder.

Håber på en god sommer til alle.

Aksel Lindhardt

Sekr. Grundejerforeningen Elkenøre Strand

Falkevej 4

4872

Tlf.  91 37 51 47
Telefonisk kontakt med Jørgen Hilleke, d. 1. juli 2020:


Jørgen ringer som svar på ovenstående mail. Han skriver ligeledes en mail til en af grundejerne, hvori han oplyser det samme som der er gjort telefonisk:


Fra: Jørgen Hilleke [mailto:jhi@guldborgsund.dk]
Sendt: 1. juli 2020 06:51
Til: xxx
Emne: Strandrensning ved Elkenøre

 

Hej xxx

Tak for din henvendelse omkring strandrensning – ved Elkenøre.

Du har ret i at der er meget tang i år og især ved Elkenøre. Det skyldes bl.a. at der i løbet af vinterperioden har været større stranderosion med en del bugter ind mod stranden hvor tangen samles. Ved nedkørslen er der desværre også en række stenmoler hvor vi ikke rigtigt kan køre med vores strandrensemaskine og tillige er stranden smal.

Vi kan kun strandrense på selve sandstranden med vores maskine og vi kan ikke rense for tang der ligger i vandet. Vi renser heller ikke for sten og strandskaller.

Elkenøre Strand er oprindelig ikke en prioriteret strækning og her kan kommunen frit vælge sine indsatser. Det kendes f.eks. også fra vintertjenesten hvor ikke alle veje får ryddet lige meget sne.

Den gode nyhed er, at vi vil forsøge at hjælpe jer. Når der er fralandsvind og tilstrækkelig med vand så tangen kan flyde vil vi forsøge at skubbe noget af det ud i vandet. I dag er det f.eks. pålandsvind og lavvande, og jeg har konstateret at en del af tangen er trukket med ud.

Når vi ikke kan rense mellem stenhøfderne vil vi rense en gang ugentlig nord og syd for disse i ugerne 26 til 33 i lighed med øvrige strækninger.

 

 

 

 

Med venlig hilsen

 

JØRGEN HILLEKE

LEDER DRIFTSPLAN OG LYSTBÅDEHAVNE

ENTREPRENØRVIRKSOMHEDEN

CENTER FOR TEKNIK & MILJØ

 

DIR +45 54731000

MOB +45 25180816

JHI@GULDBORGSUND.DK

 

GULDBORGSUND KOMMUNE, LAND OG BY

PARKVEJ 37

4800 NYKØBING F

TLF +45 54731000

WWW.GULDBORGSUND.DK