Foreningen


Aktiviteter og praktiske oplysningerEjerskifte:

Bestyrelsen beder medlemmerne, ved ejerskifte, at give besked om salg og dermed ny ejer på Registrering og Ejerskifte her på siden, følg link HER

eller til:


Kasserer Niels Prehn,

Kragevej 1 , tlf.: 3028 8730 ,

mail: kasserer@elkenoere-strand.dk 


HUSK at afmelde evt. betalingsservice.

Vacuumsystem


Vigtige telefonnumre i forbindelse med problemer med vacuumsystemet.

Guldborgsund forsyning

åbningstid    7244 1212

Guldborgsund forsyning

vagttelefon  7244 1215

Guldborgsund kommune

vagttelefon 5473 1000

I forbindelse med nedlukning af sommerhuset for vinteren, er det meget vigtigt at der ikke kun lukkes for vandet, men også lukkes for vacuum på den udendørs ventil.

Husk at informere evt. lejere om  vacuumsystemets  brug og pasning.


Udgifter til grundejerforeningen.


Vejbidrag: kr. 475,00 pr. år, dette går til vedligeholdelse af alle ikke asfalterede veje i området.


Kontingent til foreningen kr. 75,00 årligt.


Beløb fastsættes på den årlige generalforsamling.


Vigtigt!

Til  sommerhusejere, som har en grund der grænser op til Nordkanalen i Elkenøre Strand. 

Kommunen har i den forgangne tid arbejdet på et nyt vandløbsregulativ, dette er lagt ud til høring for interessenter, frem til 20.08.2019, hvis der ikke er indvendinger, inden for denne tidsfrist, vil regulativet træde i kraft.

Det man skal være obs. på er i den forbindelse: Abejdsområdet på begge sider af Nordkanalen bliver udvidet fra 5 til 8m. og at buske, træer, bygninger inden for den grænse, kan kræves flyttet.

Læs selv på: www.mitvandløb.dk.

 Der står beskrevet under stykke 6.2 at arbejdsarealer ved Nordkanalen for fremtiden vil være 8m.

Berørte grundejere opfordres til at gøre indsigelser, kan sendes til:


vandløb@guldborgsund.dk

eller: teknik@guldborgsund.dk

Containerplads:

Det henstilles til Grundejere at sørge for at have renovationsspande, der passer til husstandens behov, således at renovationsstativerne ved containerne, ikke bliver overfyldt, og kan bruges til det de er beregnet til: tom emballage!

det tiltrækker skadedyr, når husholdningsaffald flyder.

vi ønsker et pænt og ordentlig område skrald pynter ikke!

Nyttige link

 

Idestrup Vandværk:

 www.idestrupvand.dk


Aktiviteter på Falster:

www.info-marielyst.dk


 Varmepumpefakta

www.varmepumpefakta.dk

Siden indeholder information om varmepumper, der findes også en beregner, som kan beregne tilbagebetalingstid og meget mere.Kompost

www.bolius.dk/kompost/16576/

Kompost er nedbrudt organisk materiale. Det er enkelt at lave kompost af haveaffald som består af grene, blade, staudetoppe og grænt køkkenaffald.

Infostandere

Husk at holde  øje med infostanderne, der er opstillet i området. Her vil der altid stå  vigtigt nyt fra bestyrelsen.

Alternativt er både hjemmeside og facebookside (Elkenøre stand nabogruppen) opdateret.