Forside

Referat og regnskab

Referat fra Generalforsamling 2019, samt regnskab for 2018 og budget 2019 og 2020 ligger på hjemmesiden under referater og regnskab.

Persondatasikkerhed

Den 28. maj 2018 træder EU's Persondataforordning i kraft.

Det betyder, at der er meget der skulle laves om, både i vores daglige drift, og her på hjemmesiden.


Privatlivspolitik kan læses her på hjemmesiden.


Containerplads:

Det henstilles til Grundejere at sørge for at have renovationsspande, der passer til husstandens behov, således at renovationsstativerne ved containerne, ikke bliver overfyldt, og kan bruges til det de er beregnet til: tom emballage!

det tiltrækker skadedyr, når husholdningsaffald flyder.

vi ønsker et pænt og ordentlig område skrald pynter ikke!

Februar/marts 2020.

Veje: i Grundejerforeningen.

Det har været en fugtig vinter år 2019/20, det går voldsomt ud over vores veje, vores entreprenør kan ikke nå at lukke hullerne før der kommer et nyt det må vi bære over med. 

Opmærksomheden henledes derimod på byggeopgaver der slider på vores veje, det er ejerens pligt, at reparere de berørte veje, efter kørsel med store og nedslidende køretøjer, henvend jer gerne til Karen Palle tlf. 22 61 15 80 om der skal være syn på sagen.

Beskæring

Er du ude i sommerhuset sommer eller vinter, er det en god ide at tage en tur rundt om din grund for at se, om der er noget der skal beskæres.

Der er flere steder, hvor buske vokser ud over rabatten, så der ikke er plads til fodgængere, tjek om du har buske der vokser ud over rabatter, veje eller stier, og beskær buske og træer, hvor det er påkrævet.

Især langs vore smalle veje, Skovduevejen og Fasanvej, skal grundejerne være opmærksomme på at buske tager vejens bredde.


Design by Bruun